Beíratkozás:

Tisztelt Érdeklődők!

 
A 2021-2022-es nevelési év beíratási rendjéről jelenleg folyik az egyeztetés. Amennyiben döntés születik, azonnal megosztjuk Önökkel! 
Kérjük, rendszeresen keressék fel honlapunkat , hogy időben értesüljenek a szükséges teendőkről! 

 
                                                     Köszönjük! 
 
Győr, 2021.02.02.

Az óvoda körzethatár jegyzéke:    Tájékoztató az óvodai beiratkozás rendjéről a 2020/2021-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. 

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során kérjük, hogy a szülők a következőképpen járjanak el:

Első lépésként nézzék  meg hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda (Óvodánk körzethatárait mindhárom óvodánk honlapján a „Letölthető dokumentumok” fül alatt, míg a városi listát a www.gyor.hu honlapon az óvodai beíratás 2020-2021. menüpont alatt találják).
Ezek után kövessék a következő lépéseket:


                                Tájékoztató körzetes gyermekek szüleinek

Abban az esetben, ha a szülő a kötelező óvodai felvételt biztosító óvodába (körzetes) kívánja beíratni a gyermekét, aki 2020.08.31-ig betölti a 3. életévét, tehát óvoda köteles lesz, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. 


Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is.

Ennek ellenére azt kérjük, hogy a honlapon található Szándéknyilatkozatot - az adatok felvétele miatt – töltsék ki és tájékoztassák az intézményvezetőt/tagintézmény-vezetőt arról, hogy a körzetes óvoda ellátását igénylik gyermekük részére.

A Szándéknyilatkozat mellett szükséges még nyilatkozniuk a gyermek étkezésének igénybevételéről is. Az ehhez szükséges nyomtatvány megtalálható Óvodánk honlapján a „Letölthető dokumentumok” fül alatt. („NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén” néven).Amennyiben diétás étkezést igényel, szükséges csatolnia a megfelelő szakorvosi véleményt is!

A Szándéknyilatkozatot, valamint az étkezési Nyilatkozatot - kitöltés után –
2020. április 20-ig csatolt fájlként továbbítsák a
beiratas.szivarvany@gmail.com e-mail címünkre, illetve személyesen az intézmény levélszekrényén keresztül!


          Tájékoztató nem körzetes gyermekek szüleinek

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító (nem körzetes) óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor a következő dokumentumokat töltse ki:

    - az Óvoda honlapján található Szándéknyilatkozatot (Óvodánk honlapján a „Letölthető dokumentumok” fül alatt megtalálható),
     - Nyilatkozatot a gyermek étkezésének igénybevételéről. Az ehhez szükséges nyomtatvány megtalálható Óvodánk honlapján a „Letölthető dokumentumok” fül alatt. („NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén” néven). Amennyiben diétás étkezést igényel, szükséges csatolnia a megfelelő szakorvosi véleményt is!
     - vidékről beiratkozó gyermekek esetében, az állandó vidéki lakcím szerint illetékes helyi önkormányzat által kitöltött Kölcsönös tájékoztatási nyilatkozat leadása szükséges.
 (Óvodánk honlapján a „Letölthető dokumentumok” fül alatt megtalálható, Kölcsönös tájékoztatási nyilatkozat néven),

A Szándéknyilatkozatot valamint az egyéb Nyilatkozatokat - kitöltés után - 2020. április 17-ig csatolt fájlként továbbítsák a beiratas.szivarvany@gmail.com e-mail címünkre, illetve személyesen az intézmény levélszekrényén keresztül!

Az intézmény a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérjük, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről.
Információ kérhető munkanapokon, 8-15 óra között a  0620/5394-939-es telefonszámon.Győr, 2020. április 2.

                                                                                                                Kántor Istvánné
                                                                                                                      óvodavezető


2020. szeptember 1-én óvodaköteles az a gyermek, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. 
Azok a gyermekek, aki 2020. szeptember 1-e után töltik a három évet, megfelelő számú  férőhely esetén felvehetők, attól a naptól kezdve, amikor betöltik a harmadik életévüket és érettek az óvodakezdéshez.
Ennek értelmében a beíratkozás óvodánkba folyamatos.
Legyenek kedvesek telefonon érdeklődni a 06 96- 422-255-as telefonszámon. 

Kapcsolat


Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája
9023 Győr, Kodály Zoltán utca 18.

Óvodavezető: Kántor Istvánné
Tagóvoda vezető: Etler Zsuzsanna

Telefon:
+36 96 422 255

E-mail:
szivarvanyovi@4gmk.hu

Nyitvatartás példa:
Hétfő-Péntekig: 
6.30-16.30-ig 

A győri Szivárvány Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18748345-1-08
Bankszámla szám: OTP Bank 
                                  11737007-21080904