Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Erzsébet Liget Óvoda

Intézményünk, Adyváros központi helyén elhelyezkedő, tágas, esztétikus, parkosított udvarral, jól felszerelt tornateremmel rendelkező tizenkét csoportos önkormányzati óvoda. A csoportok osztott és osztatlan (vegyes) formában működnek. Egy csoportban sajátos nevelési igényű, mozgássérült gyermekek fejlesztése történik.   
Nyitva tartás: 0630-tól 1700 óráig Nevelőmunkánk során szeretnénk egészséges, érzékeny és figyelmes emberré nevelni óvodásainkat, akik képesek változó, alakuló társadalmunk és világunk új kihívásainak megfelelni. Lehetőséget adunk gyermekeinknek, hogy vágyaikat természetes módon valósítsák meg, kapjanak pozitív megerősítést, állandó értékrendet. Ezen keresztül ők is képesek lesznek társaik elfogadására, együttműködésre, a másság tolerálására. Szeretettel, megértéssel, törődéssel vezetjük Őket a fejlődés útján, és segítjük a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű gyermekeinket a társadalmi beilleszkedés során. Pedagógiai programunkban érvényesülnek azok az általános igények, melyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermekek érdekeinek figyelembevételével megfogalmaz. Célunk a 3-7 éves korosztály komplex személyiségfejlesztése, kiemelten a játék és a mozgás fejlesztésén keresztül. Továbbá a gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése, egyéni ütemben történő fejlesztése, az életkori és egyéni sajátosságaiknak figyelembevételével, személyiségük és gyermeki jogaik tiszteletben tartásával. Pedagógusainknak magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, hitelesség), és az együttneveléshez szükséges képességekkel rendelkeznek.
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztéséről a Gyógypedagógiai hálózat szakemberei gondoskodnak. Intézményünkben óvodapszichológus nyújt szakmai segítséget a hozzáforduló szülőknek, nevelőknek. Mindennapjainkban törekszünk a családokkal való jó kapcsolatra, kreatív együttműködésre (közös rendezvények, programok). Programjaink: ovi-foci, úszás, hittan, „Kölyök-kresz”, óvodás olimpia, kirándulások (közelebbi és távolabbi helyekre), színház-, múzeum-, hangverseny-, könyvtár-látogatás, Önköltséges tanfolyamaink: judo, jazz-balett Baba-mama (minden hónap 3. keddje, 1600-1800óráig) - és Zsebibaba Klub (sajátos nevelési igényű, mozgássérült gyermekeknek minden hónap második hétfője, 1500-1630 óráig) működik óvodánkban, melynek keretében havi rendszerességgel találkozunk a kétévesnél idősebb gyermekekkel és szüleikkel. A foglalkozásokon az érdeklődők megismerkedhetnek óvodánk életével, pedagógiai programunkkal, az intézmény dolgozóival. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket!  
 

Kapcsolat

Erzsébet Ligeti Óvoda
9023 Győr, Magyar utca 4.

Igazgató: Kántor Istvánné

Telefon:
+36 96 427 260

E-mail:
erzsebetovi@gmkgyor.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.30-17.00-ig

Erzsébet Ligeti Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18984451-1-08